Campanya per identificar i esterilitzar els animals de companyia a preu promocional

Entre el 5 de febrer i el 5 de maig es posa en marxa un any més la campanya “Soc Responsable” (www.socresponsable.org) , promoguda per FAADA, per tal que els propietaris d’animals de companyia puguin identificar-los i esterilitzar-los a preus reduïts a través dels centres veterinaris adherits a la campanya.  El centre veterinari més proper a Valls és a Alcover (Centre Veterinari Alcover, 977 76 03 23).

“Sóc Responsable” va néixer fa set anys amb la voluntat de facilitar l’esterilització i la identificació de gats, gossos i fures de particulars, i alhora fer una tasca de conscienciació a la societat. L’any passat, la campanya va aconseguir dur a terme 8.439 esterilitzacions i 5.564 identificacions en tres mesos, gràcies als gairebé 290 centres veterinaris que hi van participar.

Per beneficiar-se dels preus promocionals simplement cal tenir l’animal degudament identificat (o identificar-lo durant la campanya) i inscriure’s al web www.socresponsable.org.

Aquest any FAADA vol incidir en la problemàtica de l’abandonament de gossos de races potencialment perilloses, que en alguns refugis d’animals ja representen més de la meitat dels gossos acollits.  El drama d’aquests animals, que se segueixen criant de manera irresponsable i il·legal, ja representa un greu problema per als refugis de tot Catalunya, no només per l’altíssim nombre d’animals que entren en aquestes instal·lacions, sinó per la dificultat afegida de trobar sortida a aquestes races injustament estigmatitzades.

Un dels principals objectius d’aquesta 7a edició de la campanya de FAADA, que s’esterilitzi el major nombre possible de GPPs (Gossos Potencialment Perillosos) i que els propietaris deixin de contribuir a la sobrepoblació dels refugis mitjançant una activitat que, a falta de permisos i nucli zoològic, és il·legal.

El següent vídeo mostra com es pot participar a la campanya:

Anuncis

Durant l’any 2018 segueix vigent el descompte a la taxa de residus per als usuaris habituals de la deixalleria

L’Ordenança fiscal que fixa la taxa de residus manté enguany el mateix redactat de l’any anterior, de manera que segueixen vigents els descomptes per a aquells usuaris que utilitzin la deixalleria de forma habitual durant l’any 2018.
D’aquesta manera, aquells usuaris que facin un mínim de 3 aportacions anuals obtindran un 20% de descompte. Si es fan un mínim de 6 aportacions anuals es gaudirà d’un descompte del 25%.
D’aquesta manera, es podrà passar de pagar els 114’20 € que fixa la taxa a pagar una quota reduïda de 91’36 € o de 85’65 €, segons el cas (el descompte s’aplica només a la taxa per a habitatges situats en sòl urbà – Tarifa A.1).

valls millora tria bé no costa gens

L’objectiu de la mesura és incrementar la recollida selectiva i millorar-ne el finançament
La recollida selectiva a Valls es manté des de fa diversos anys al voltant del 40%. Hi ha molta gent que ja hi col·labora, però els resultats encara són millorables.
Per altra banda, el fet que la població participi a la recollida selectiva i ho faci correctament té un impacte positiu sobre el sistema de recollida. En primer lloc hi ha beneficis ambientals directes perquè són materials que es podran recuperar i que no es duran a l’abocador, i a més  l’ajuntament rep un import major procedent del Cànon de Residus. Aquest cànon el recapta l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) mitjançant aquells residus que es porten a incinerar o a abocador, i es distribueix entre aquells municipis que millor fan la recollida selectiva. L’import rebut serveix per compensar part de  les depeses del servei i per tant ajuda a que no s’encareixi el servei de recollida.
En resum, fer més recollida selectiva i fer-la bé representa una millora ambiental i permet obtenir més recursos per al municipi.
Per això, amb aquesta mesura de fiscalitat ambiental positiva es vol fomentar l’ús de la deixalleria i premiar aquelles persones més conscienciades ambientalment que fan l’esforç de desplaçar-s’hi per portar-hi residus, i per altra banda incrementar el percentatge de recollida selectiva a Valls per tal de millorar el finançament del sistema de recollida de residus.

Com es pot aconseguir el descompte?
Per gaudir d’aquests descomptes cal anar a la Deixalleria de Valls (c/Basters 11) durant l’any 2018 i fer aportacions de residus amb un pes mínim total de 5 Kg. L’usuari rebrà un justificant emès per l’empresa gestora de la deixalleria en el que hi haurà de constar l’adreça de l’habitatge urbà amb dret a bonificació.
Es comptabilitzaran totes les aportacions de residus acceptats a la deixalleria (per exemple olis vegetals, andròmines, electrodomèstics, mobles, pintura, runa, pneumàtics, restes vegetals, plàstics, palets, fusta, etc). També es tindran en compte tots aquells materials aprofitables que s’aportin al projecte «Mobles solidaris».

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

No obstant, no es tindran en compte les aportacions de residus que disposin de contenidors de recollida selectiva al carrer (paper/cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, roba i calçat, rebuig i orgànica).
Les aportacions de residus s’han de fer en dies diferents, i no es podrà dividir una aportació per assignar-la a dos habitatges diferents.
Un cop finalitzat l’any, durant el mes de gener de 2019 l’interessat haurà de presentar aquesta instància a l’ajuntament per sol·licitar el descompte, i adjuntar-hi els justificants originals. El descompte s’aplicarà a la taxa de residus de 2019 que pagaran els habitatges situats en sòl urbà (subjectes a la tarifa A.1 de l’ordenança fiscal).

Més informació:

Com arribar a la Deixalleria de Valls?
c/Basters 11 – Polígon Industrial de Valls (veure plànol)
Horari: Laborables de 9-13 h i de 17-20 h.
Dissabtes de 9 a 13 h.
Diumenges tancat.
Telèfon: 977 61 41 64

Quins residus s’hi poden portar?

Residus Especials en Petites Quantitats (REPQ):

-Àcids

-Bases

-Comburents

-Cosmètics

-Dissolvents no halogenats

-Dissolvents halogenats

-Reactius de laboratori

-Filtres d’oli

-Olis lubricants

-Olis vegetals contaminats

-Aerosols amb contingut

-Pintures (sòlids i pastosos)

-Envasos a pressió (bombones, extintors…)

 

Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (ja siguin sencers o bé les seves parts)

-Aparells de fred/calor (neveres, aire condicionat, estufes…)

-Grans electrodomèstics (rentadores, rentaplats…)

-Televisors i monitors d’ordinador

-Altres electrodomèstics

-Fluorescents i làmpades compactes

-Bateries

Altres residus

-Caixes de plàstic

-CD/DVD

-Coure

-Envasos de fitosanitaris

-Envasos lleugers (sense dret a descompte)

-Ferralla

-Fitosanitaris

-Fracció vegetal

-Fusta

-Matalassos d’escuma i de llana

-Oli vegetal

-Palets

-Paper/cartró (sense dret a descompte)

-Piles

-Plàstics: caixes de fruita, cadires i taules de jardí, fleixos, polipropilè, film..

-Pneumàtics d’automòbil / motocicleta (en petites quantitats)

-Pneumàtics de bicicleta

-EPS (poliestirè expandit o Porexpan)

-Radiografies

-Runa

-Tèxtil i calçat (sense dret a descompte)

-Tòner

-Vidre envàs (sense dret a descompte)

-Vidre pla / laminat / miralls

-Voluminosos i andròmines

 

MÉS INFORMACIÓ

Fulletó informatiu sobre els descomptes a la taxa de residus per ús habitual de la deixalleria.

-Text de l’Ordenança Fiscal 11 – Taxa per la recollida i gestió de residus.

Hola Oli – Campanya per fomentar la recollida de l’oli vegetal usat

El departament de medi ambient de l’Ajuntament de Valls està duent a terme la campanya «Hola Oli», l’objectiu de la qual és fomentar la recollida selectiva de l’oli de cuina usat.

Valls millora Tria bé no costa gens
Els olis de cuina usats, ja siguin de fregir, d’amanir o de llaunes de conserva, i sigui quina sigui la seva composició (oli d’oliva, de gira-sol, etc) no s’han de llençar mai per l’aigüera. Si ho fem podem causar embussos a les canonades de casa nostra i dificultem el procés de depuració de l’aigua residual. A més, contaminem l’entorn, ja que un litre d’oli pot arribar a contaminar un milió de litres d’aigua.
En canvi, si recollim l’oli vegetal per separat, aquest es pot reciclar per produir biodièsel o bé productes cosmètics, de manera que reduïm la contaminació de l’entorn.
Per tot això cal guardar els olis vegetals usats en un recipient tancat, i dur-los a un dels punts de recollida habilitats:
-Deixalleria de Valls: c/Basters 11 – Polígon Industrial.
-Vallsgenera (antiga Casa Caritat): Ctra. del Pla 37A.

Valls millora Tria bé no costa gens Valls millora Tria bé no costa gens

Valls millora Tria bé no costa gensA més, tots aquells usuaris particulars que utilitzin la deixalleria de Valls durant aquesta campanya podran obtenir de forma totalment gratuïta un bidonet per facilitar la recollida selectiva de l’oli.
Es tracta d’un contenidor de 2’2 litres de capacitat i que porta incorporat un embut amb filtre per facilitar la recollida.

Valls millora Tria bé no costa gensPer a aquelles persones que ho prefereixin, poden dipositar l’oli recollit dins d’ampolles o garrafes al contenidor que hi ha habilitat al pati exterior de les instal·lacions de Vallsgenera (antiga Casa Caritat).

 

Més informació sobre la recollida d’oli vegetal usat

 

Descomptes a la taxa de residus per als usuaris habituals de la deixalleria
A més, l’oli vegetal és un dels residus que poden ser portats a la deixalleria per tal d’aconseguir un descompte a la taxa de residus. D’acords amb les ordenances fiscals vigents, aquells usuaris que facin un mínim de 3 aportacions anuals obtindran un 20% de descompte. Si es fan un mínim de 6 aportacions anuals es gaudirà d’un descompte del 25%.
Les aportacions han de ser fetes en dies diferents i amb un pes mínim de 5 Kg, i han de ser de residus que no disposin de contenidors específics a la via pública.

Més informació sobre els descomptes a la taxa de residus

Fins el 31 de gener es poden sol·licitar els descomptes a la Taxa de Residus

Fins el 31 de gener de 2018 és obert el termini per sol·licitar el descompte a la Taxa de Residus per l’ús habitual de la deixalleria, en base a les aportacions de residus que s’hi hagin fet durant l’any 2017.

Què cal fer per sol·licitar el descompte?
Cal presentar aquesta instància a l’OAC de l’ajuntament (Pl. del Blat 1). Pots fer-ho durant tot el mes de gener de 2018 i hi has d’adjuntar:
-Original i fotocòpia del teu DNI o document equivalent.
-Original i fotocòpia dels justificants de les aportacions fetes a la deixalleria.

Si no disposes dels justificants de les entrades, posa’t en contacte amb l’empresa concessionària de la Deixalleria (telèfon 977 61 41 64) per demanar-ne un duplicat, o bé per obtenir un informe anual de les entrades realitzades durant 2017.

Accedeix al tràmit a la Seu Electrònica o bé descarrega directament la instància.

 

Durant 2018 també es podrà obtenir el descompte

El sistema de descomptes a la Taxa de Residus segueix vigent durant l’any 2018, amb el mateix funcionament de l’any anterior.

Més informació…

Èxit de participació al 2n Mercat del RECanvi Escolar

El passat dimarts 21 de novembre es va celebrar la 2a edició del Mercat del RECanvi Escolar a Valls.

Amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el Kursaal va acollir més de 240 alumnes de 5è curs de totes les escoles de Valls.

Cadascun d’ells va portar un màxim de 4 objectes que ja no volien (jocs i joguines, roba, material esportiu, material escolar…) per tal d’intercanviar-los per objectes d’altres nens i nenes, per tal d’allargar la seva vida útil i evitar que acabin com un residu a la Deixalleria de Valls.

L’activitat va ser tot un èxit ja que les xifres parlen per sí soles:

-Els alumnes hi van portar un total de 779 objectes, dels quals es van intercanviar 506 objectes (el 65%).

-Per tant, hi va haver 253 intercanvis, molts dels quals van quedar immortalitzats al Racó dels Intercanvis.

-El pes total dels residus previnguts va ser de 134 Kg.

 

Compartim amb vosaltres diverses imatges del desenvolupament del Mercat:

També compartim les imatges dels alumnes que van voler fotografiar-se al Racó dels Intercanvis:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Apunta’t al 7è Mercat del RECanvi i guanya un lot de productes ecològics

valls millora tria bé no costa gensEl proper dissabte 17 de juny, dins dels actes de la Festa Major de Sant Joan, tindrà lloc al Pati de les 10 a les 14 h una nova edició del Mercat del RECanvi.

La 7a edició d’aquest mercat permetrà a tots els ciutadans intercanviar i donar objectes que ja no vulguin per altres coses que puguin necessitar.

valls millora tria bé no costa gensEl mercat permet bescanviar objectes, llibres, jocs i joguines, música, petits electrodomèstics, roba, complements, eines, objectes de la llar, i tot aquells objectes en bon estat que ja no s’utilitzin i que algú altre pugui aprofitar, o bé serveis que es puguin oferir als altres en base al temps propi (classes de català, de guitarra, o d’informàtica, conversa en anglès, de cuina, acompanyar gent gran, etc).

L’única premissa del mercat és que no es poden utilitzar diners en els intercanvis.

Valls millora tria bé no costa gens

I si no pots assistir al mercat, recorda que pots intercanviar i donar els teus objectes a través del Web del Re-canvi, que ha estat renovat recentment:
Valls Millora

 

-Data: dissabte 17 de juny de 2017

-Lloc: Pl. del Pati

-Hora:  de 10 a 14 h

-Inscripció prèvia: cal inscriure’s prèviament per reservar lloc ( 977 636 007  o a mediambient@valls.cat).

A més, entre tots els inscrits se sortejaran lots de productes ecològics de la comarca.

Nova campanya de proximitat per millorar la recollida selectiva

A partir d’aquesta setmana i durant els mesos de juny i juliol es durà a terme a tota la ciutat de Valls, així com a Fontscaldes i Masmolets, una campanya informativa sobre la recollida selectiva dels residus. Aquesta campanya es va iniciar a principis de maig a Picamoixons amb un notable èxit.
Valls millora tria bé no costa gensUn informador recorrerà  la ciutat, fent campanya de proximitat  parlant  directament amb les persones que van a llençar els residus als contenidors. Donarà consells a aquelles persones que ja separen els residus,  i solucionarà possibles dubtes sobre què cal dipositar a cada contenidor. També explicarà a les persones que no separen els residus els motius mediambientals i econòmics pels quals cal fer-ho, així com l’existència de serveis com la recollida d’andròmines, la possibilitat d’obtenir descomptes a la taxa de residus si s’utilitza la deixalleria, etc.
Valls millora tria bé no costa gensA més, en aquesta campanya es distribuiran des de  l’OAC de l’ajuntament (Pl. del Blat 1),  per a a les persones empadronades a Valls,  jocs de tres bosses de colors per facilitar la recollida selectiva a les llars de les fraccions de paper/vidre /envasos lleugers.
Els objectius de la campanya són reduir la quantitat de residus que van a parar al contenidor gris del rebuig, i incrementar els residus que són recollits selectivament, ja que des de fa diversos anys el percentatge de recollida selectiva a  Valls es troba estancat al 40%. A més, també es vol reduir el percentatge d’impropis (tot allò que es diposita als contenidors de recollida selectiva però que no hauria d’anar-hi).
Cal recordar que tot allò que es diposita al contenidor gris acaba sent incinerat, mentre que si es diposita als contenidors de recollida selectiva es pot reciclar. A més, la gestió dels residus dipositats al contenidor gris comporta una penalització econòmica a l’ajuntament que s’ha de repercutir en el rebut de la recollida de residus.
Aquesta campanya és executada pel Departament de Medi Ambient de l’ajuntament i és finançada íntegrament pels sistemes integrats de gestió (SIGs) Ecoembes i Ecovidrio, encarregats de la gestió dels sistemes de recollida selectiva d’envasos de vidre, envasos lleugers i paper/cartró. El cost de la campanya ascendeix a 11.933,60 €.
A més, cal destacar que per al desenvolupament de la campanya de proximitat   s’ha contractat un dels treballadors que han acabat recentment la seva estada de 6 mesos al departament de Medi Ambient, dins del Programa de Garantia Juvenil.

Campanya informativa sobre residus a Picamoixons

Aquest dimarts 5 de maig s’ha instal·lat un punt d’informació al costat del mercat de la verdura de Picamoixons, amb l’objectiu d’informar el veïnat del poble sobre la forma correcta de fer la recollida selectiva dels residus. En total s’ha pogut donar informació a 40 persones.

Valls millora tria bé no costa gens

A aquelles persones que s’han apropat al punt d’informació se’ls ha fet entrega d’un joc de bosses de ràfia de tres colors per facilitar la recollida selectiva a les llars, a més d’informació diversa sobre quin residu cal dipositar a cada contenidor.

A més, també se’ls ha fet entrega d’un bidó de plàstic per a la recollida domèstica de l’oli de cuina usat. L’oli recollit es pot portar a la Deixalleria de Valls (c/Basters 11) o bé a Vallsgenera (Ctra. del Pla 37A).

Valls millora tria bé no costa gens

El proper dimarts 9 de maig, entre les 9 i les 13 h, es tornarà a instal·lar aquest punt informatiu.

El projecte “Mobles Solidaris” al Telenotícies

El Telenotícies Comarques del dia 16 de març s’ha fet ressò del projecte “Mobles Solidaris”, amb motiu del reconeixement rebut com a finalista al “Premi Ciutat Sostenible”.


Si teniu qualsevol objecte en bon estat que ja no vulgueu conservar, porteu-lo a la deixalleria i li donarem una nova vida.
A més, aquestes aportacions també serveixen per aconseguir el descompte a la taxa de residus per ús habitual de la deixalleria.

 

El projecte “Mobles Solidaris”, finalista del “Premi Ciutat Sostenible”

El projecte “Mobles Solidaris” de l’Ajuntament de Valls ha quedat finalista en la categoria de gestió de residus dels Premis Ciutat Sostenible, que són convocats des de fa 14 anys per la Fundació Fòrum Ambiental, amb el suport del Ministeri de Medi Ambient i la col·laboració d’Ecoembes.

El premi va ser atorgat a l’auditori del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient de Madrid el passat dijous 2 de març  per Isabel García Tejerina, ministra d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, acompanyada de Ramon Roca, president de la Fundació Fòrum Ambiental, d’Óscar Martín, director general d’Ecoembes i de María García, secretaria d’Estat de Medi Ambient.

Valls millora tria bé no costa gens

L’objectiu d’aquests premis és el reconeixement als municipis i entitats locals de l’estat que hagin apostat per projectes i actuacions dirigides a potenciar la sostenibilitat. Aquest any es van presentar més de 400 projectes provinents d’arreu d’Espanya.

 

En què consisteix el projecte “Mobles Solidaris”?

El municipi de Valls hi va presentar el projecte “Mobles Solidaris”, que consisteix en la creació d’un sistema per a la reutilització de materials en bon estat que arriben a la deixalleria, ja sigui portats directament per la ciutadania o bé a través del servei concertat de recollida d’andròmines.

Valls millora tria bé no costa gensAquests materials en bon estat són revisats i inventariats pels tècnics municipals, i són inclosos en un llistat que és accessible a través d’internet. Les entitats col·laboradores (Serveis Socials, Càritas i Creu Roja) poden consultar aquest llistat i reservar els materials per a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

“Mobles solidaris” té l’objectiu social de beneficiar a persones en risc d’exclusió social i la fita ambiental de la prevenció de residus, tot donant un segon ús als materials que els ciutadans es desprenen. D’altra banda, també pretén conscienciar a la ciutadania que és possible allargar la vida de determinats objectes que estan en bon estat. Així mateix, el projecte té un impacte econòmic de manera indirecta ja que evita el cost de transport i gestió de residus.

Des de la posada en funcionament d’aquest projecte, a finals de 2012, s’ha aconseguit evitar la generació de 8’3 tones de residus. Això representa haver pogut reutilitzar 800 objectes i haver atès les necessitats de gairebé 400 usuaris.

El projecte també va ser premiat al IXè Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona (2013), i va ser seleccionat per l’ARC a la mostra de projectes de la Setmana de la Prevenció de Residus (2014), de manera que ha servit de model per desenvolupar projectes similars a altres municipis catalans.

 

Com s’hi pot col·laborar?

Valls millora tria bé no costa gensQualsevol ciutadà pot participar en aquest sistema de reutilització de materials portant els objectes reutilitzables directament a la deixalleria (c/Basters 11), o bé a través del servei concertat de la recollida d’andròmines.

Les aportacions fetes a aquest sistema també es tenen en compte a l’hora de sol·licitar la bonificació de la taxa de residus per ús habitual de la deixalleria.

 

 

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA GRAN FESTA DE LA CALÇOTADA

Valls millora tria bé no costa gensDurant la 36a edició de la Gran Festa de la Calçotada, que es va celebrar a Valls el passat diumenge 29 de gener, es va dur a terme per primer cop una iniciativa innovadora per tal de millorar la recollida selectiva dels residus generats en aquest esdeveniment.
Al llarg de la festa tothom qui portés els residus de la degustació de calçots al Punt de Reciclatge, situat al c/Forn Nou 19, podia gaudir d’una consumició de productes locals: cafè Lider o bé vermut Montseta.
Valls millora tria bé no costa gensEls objectius eren per una banda incrementar el percentatge de recollida selectiva dels residus de la festa, fer campanya sobre la necessitat de reciclar els residus produïts i per l’altra aconseguir reduir les tasques de neteja necessàries després de la festa.
En total es van apropar al punt de reciclatge 700 persones, el que representa un 20% del total de degustacions venudes. A canvi dels residus correctament separats es van servir 420 degustacions de cafè i 280 gotets de vermut.
Valls millora tria bé no costa gensAquesta afluència se situa molt per sobre de les previsions i en determinats moments va fer arribar la cua fins la Plaça dels Alls. Entre les persones que van portar els seus residus n’hi havia de procedents de tota Catalunya, de diversos punts d’Espanya, i de països com Japó, Xina, Alemanya, França, Itàlia, Mèxic, Argentina o el Líban.
Valls millora tria bé no costa gensPer tal de fer difusió d’aquesta iniciativa es van dissenyar uns cartells específics per als punts de venda i per a les àrees on s’havien habilitat taules; es van repartir 3.500 fulletons juntament amb els tiquets de les degustacions i es va difondre el missatge per megafonia.
Pel que fa als residus recollits es van poder separar amb un percentatge de puresa de gairebé el 100% un total de 260 Kg de matèria orgànica (restes de calçot i de pa), 40 Kg d’envasos lleugers (paper d’alumini, llaunes de cervesa, bosses de plàstic i terrines buides), 40 Kg de vidre, 10 Kg de paper, i 15 Kg de rebuig (principalment paper brut i pitets de roba).
Amb aquesta actuació s’ha aconseguit reciclar un total de 350 Kg de residus en comptes de portar-los a incinerar. L’anàlisi de l’estalvi d’emissions de CO2 equivalent determina que s’ha evitat emetre 114 Kg de CO2 a l’atmosfera.
Per altra banda, la presència de residus a places, carrers i papereres va ser molt inferior al que s’havia detectat en anys anterior.
A més, s’ha fet una tasca de difusió de la recollida selectiva i el reciclatge dels residus que va més enllà de l’àmbit municipal.
Aquesta iniciativa ha sorgit de la col·laboració del Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls amb dos comerços locals: Cafès Líder i el Magatzem del Vermut.
Per l’any vinent ja es preveu que l’ambientalització de la festa es prevegi en altres punts per tal de poder augmentar encara més el nivells de reciclatge.

Descobreix les idees que canviaran el futur a l’exposició “Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015”

L’ECODISSENY és un procés que té com a objectiu reduir els impactes ambientals que els productes originen al llarg de tot el seu cicle de vida, afavorint un millor comportament ambiental des del moment en què se n’’extreuen les matèries primeres, passant per la producció i l’’ús, fins a la seva gestió com a residus.

L’ecodisseny ha aconseguit que aquests i molts altres productes i serveis ja siguin realitat:
-Cadires de bar convertides en cadires de rodes
-Aerogeneradors elèctrics per instal·lar al balcó
-Sucs i melmelada fets amb fruita que abans s’hauria llençat
-Complements de moda confeccionats amb cinturons de seguretat de cotxe
-Façanes vegetals creades amb un formigó biològic
-Columnes de llum dissenyades per integrar càmeres, sensors, wi-fi, semàfors…
-Botes d’aigua plegables i fetes de bioplàstic
-Un bloc sobre disseny sostenible i social
-Mobles de fusta amb certificat ambiental
-Contenidors intel·ligents equipats amb noves tecnologies (etiquetes identificatives per a bosses i usuaris, lectors de targetes, programari de gestió…)

 

Vine a descobrir tot això i moltes més idees a l’exposició “Premi Catalunya d’Ecodisseny 2015“.

Lloc: Pati de Sant Roc – Institut d’Estudis Vallencs
Adreça: c/Jaume Huguet 1 – Valls
Data: del 31 de gener al 26 de febrer
Horari:
De dilluns a divendres: de 9 a 13 h i de 16 a 20:30 h
Dissabtes i diumenges: de 12 a 14 h

Inauguració: 31 de gener a les 20 h.

Les restes de la Gran Festa de la Calçotada tenen premi!

pancarta_jpg

Durant la 36a edició de la Gran Festa de la Calçotada, que se celebrarà a Valls el proper diumenge 29 de gener, es durà a terme per primer cop una iniciativa innovadora per tal d’incrementar la recollida selectiva dels residus d’aquest esdeveniment.

Durant l’acte, tothom qui porti els residus de la degustació de calçots al Punt de Reciclatge, situat al c/Forn Nou 19, podrà gaudir d’una consumició de cafè Lider o bé de vermut Montseta.

Aquesta iniciativa, que pretén aconseguir un percentatge elevat de reciclatge dels residus que es generen en aquest esdeveniment (principalment vidre, matèria orgànica i envasos lleugers), neix de la col·laboració del Departament de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Valls amb Cafès Líder i el Magatzem del Vermut.

DEU CONSELLS PER A UN CONSUM RESPONSABLE AQUEST NADAL

caga-tio-5ee34576-52e6-4324-84db-68c03f702538El Nadal és una època de gran consum. Comprem joguines, regals i aliments en grans quantitats, i consumim energia, aigua i altres recursos en excés, moltes vegades sense tenir en compte els impactes que genera aquest augment de consum (tant pel que fa a l’esgotament de recursos, energia i aigua,  impactes en la seva producció i transport, generació de residus…).

 

1-PENSA ABANS DE COMPRAR
Reflexiona detingudament si realment necessites allò que vols comprar o si, per contra, respon a una moda o a la influència de la publicitat.
Pensa que allò que passa de moda acaba acumulant-se al traster, i en poc temps es converteix en un residu.

Evita també comprar joguines que siguin sexistes, discriminatòries o violentes. Opta per joguines creatives i didàctiques, jocs cooperatius, etc.

 

2-REUTILITZA I INTERCANVIA
Abans de comprar qualsevol producte, mira si tens alguna cosa a casa que pugui fer aquella mateixa funció.
Per exemple:
-Els pots de vidre amb tap poden servir per ordenar material de ferreteria, botons, o per congelar menjar.
-Els retalls de roba poden utilitzar-se per embolicar regals.
-Els envasos de crema de cacau es poden convertir en gots.

També pots preguntar als teus familiars i amics si et poden donar o deixar allò que necessitis. Hi ha molts tipus de materials (per exemple, joguines o objectes de puericultura) que s’utilitzen molt poc i solen quedar nous.

Valls MilloraSi ningú no t’ho pot deixar, pots demanar-ho o intercanviar-ho per altres productes al web www.re-canvi-valls.cat.

 

 

3-SIGUES CONSCIENT DE L’IMPACTE AMBIENTAL D’ALLÒ QUE CONSUMEIXES
Tot allò que consumeixes té un impacte ambiental, tant en la seva producció, transport, utilització i gestió com a residu.

Escull aquells productes que tinguin menys impacte:
-Productes fabricats amb materials renovables (paper, fusta…).
-Objectes fabricats prop de casa.
-Productes amb envasos retornables, o bé amb poc envàs.
-Productes recarregables i que siguin fàcils de reparar.

Evita els productes amb massa envasos
Tingues clar que allò que compres és el contingut, i no l’envàs. Encara que sigui molt atractiu, l’envàs s’acaba convertint en un residu en pocs segons. Per això, escull aquells productes que tinguin menys envàs.

Millor si és a granel
llegums-granel-espelta-sufla-ecologic-ecologico-2-proximitat-proximidadAlguns supermercats i grans superfícies prefereixen oferir-nos els productes en unitats petites i embolicats excessivament, tot i que, sovint, també els tenen sense embolicar.
Optem per productes a granel (fruites i verdures, embotits, vins, formatges, congelats, galetes, olives, fruita seca, llegums, etc) i no deixem que els emboliquin innecessàriament amb safates de plàstic o paper d’alumini.

 

4-UN ANIMAL NO ÉS UNA JOGUINA
Imatge45_Campanya tinença d'animalsNo regalis animals de companyia. Tenir-ne cura és una gran responsabilitat, ja que són éssers vius que requereixen una gran dedicació.

Descarrega el fulletó de la campanya “Un animal no és una joguina” per conèixer quines són les teves obligacions com a propietari d’un animal de companyia.

 

5-UNA ALTERNATIVA ALS REGALS MATERIALS: REGALA EXPERIÈNCIES
No sempre cal regalar un producte material. Un regal immaterial que suposi una experiència nova  també pot ser un regal excel·lent.

Et donem algunes idees:
Xec1-Una sessió fotogràfica.
-Un curs de cuina, de fotografia, de tast de vins, d’idiomes…
-Un sopar a un restaurant o una estada a un hotel.
-Entrades per al teatre, el cinema o un concert…
-Un tractament de bellesa, massatges, spa, etc.
-Un abonament al gimnàs.
-Una subscripció al diari o a una revista.
-…

 

6-COMPRA A EMPRESES QUE RESPECTIN LA SOCIETAT I L’ENTORN
Informa’t i assegura’t que compres a empreses que respecten la societat, els seus treballadors, i que es preocupen pel medi ambient.

img_57057398_1Productes de comerç just: adquirint aquests productes ens assegurem que s’han respectat els drets dels treballadors, la igualtat de gènere, el respecte a l’entorn, i que s’ha pagat un preu digne al productor.

També podem adquirir productes procedents de l’agricultura ecològica. Assegura’t que portin un d’aquests símbols:

etiquetaEcologica_s   logo ccpae   logotip  fsc-logo3gots-logo_rgb

 

7-AFAVOREIX EL COMERÇ LOCAL I DE PROXIMITAT
A l’hora de consumir, pensa que pots afavorir les empreses i el petit comerç de la teva ciutat i de l’entorn.

 

8-COMPRA PRODUCTES DE QUALITAT
Massa sovint, a l’hora de comprar ens guiem únicament pel preu. Però moltes vegades allò que és barat acaba sortint car. Quan compris joguines, aparells electrònics o altres regals, assegura’t que tinguin una qualitat mínima i que es puguin reparar en cas d’avaria o trencament, ja que sinó, en pocs dies poden acabar convertits en residus.

 

9-EVITA ELS PRODUCTES D’USAR I LLENÇAR
Evitar comprar productes d’un sol ús si no són estrictament necessaris.

 

10-ON VAS SENSE CABÀS? ATUREM L’ÚS DE BOSSES DE PLÀSTIC
Valls MilloraLa bossa de plàstic és un producte emblemàtic de la cultura d’un sol ús, omnipresent a la nostra societat.
Tot i que al nostre país, a rel del debat generat per la campanya Catalunya lliure de bosses, el consum de bosses d’un sòl ús s’ha reduït els darrers anys, encara se’n fa un ús abusiu i sovint innecessari.
Una bona alternativa són el cabàs, el carretó de comprar, les bosses de paper i les bosses de tela.

Èxit de participació al 1r Mercat del RECanvi Escolar

El passat dimarts 22 de novembre es va celebrar la 1a edició del Mercat del RECanvi Escolar a Valls.

Amb motiu de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, el Kursaal va acollir els gairebé 300 alumnes de 5è curs de totes les escoles de Valls i Picamoixons.

dsc03226

Cadascun d’ells va portar un màxim de 4 objectes que ja no volien (jocs i joguines, roba, material esportiu, material escolar…) per tal d’intercanviar-los per objectes d’altres nens i nenes, per tal d’allargar la seva vida útil i evitar que acabin com un residu a la Deixalleria de Valls.

dsc07006

L’activitat va ser tot un èxit ja que les xifres parlen per sí soles:

-Els alumnes hi van portar un total de 837 objectes, dels quals se’n van intercanviar 544 objectes (el 65%).

-Per tant, hi va haver 272 intercanvis, molts dels quals van quedar immortalitzats al Racó dels Intercanvis.

-El pes total dels residus previnguts va ser de 165 Kg.

 

Compartim amb vosaltres diverses imatges del desenvolupament del Mercat:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

També compartim totes les imatges dels alumnes que van voler fotografiar-se al Racó dels Intercanvis:

Apunta’t al 6è Mercat del RECanvi

valls millora tria bé no costa gensEl proper dissabte 26 de novembre, en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, tindrà lloc al Pati de les 10 a les 14 h una nova edició del Mercat del RECanvi.

La 6a edició d’aquest mercat permetrà a tots els ciutadans intercanviar i donar objectes que ja no vulguin per altres coses que puguin necessitar.

valls millora tria bé no costa gensEl mercat permet bescanviar objectes, llibres, jocs i joguines, música, petits electrodomèstics, roba, complements, eines, objectes de la llar, i tot aquells objectes en bon estat que ja no s’utilitzin i que algú altre pugui aprofitar, o bé serveis que es puguin oferir als altres en base al temps propi (classes de català, de guitarra, o d’informàtica, conversa en anglès, de cuina, acompanyar gent gran, etc).

L’única premissa del mercat és que no es poden utilitzar diners en els intercanvis.

I si no pots assistir al mercat, recorda que pots intercanviar i donar els teus objectes a través del Web del Re-canvi, que ha estat renovat recentment:
Valls Millora

 

-Data: dissabte 26 de novembre de 2016

-Lloc: Pl. del Pati

-Hora:  de 10 a 14 h

-Inscripció prèvia: cal inscriure’s prèviament per reservar lloc ( 977 636 007  o a sostenibilitat@valls.cat).

L’exposició “Som Gent de Profit” arriba a Valls

Valls millora Tria bé no costa gensDel 28 d’octubre al 17 de novembre es podrà visitar a Valls l’exposició itinerant “Som Gent de Profit“, que dóna a conèixer què és el malbaratament alimentari i quins perjudicis genera.
Cada any, a Catalunya es llencen 262.000 tones de menjar, 35 kg per cadascun de nosaltres. Davant d’això, l’exposició ens ensenyarà a apreciar el valor real dels aliments, des de la seva producció fins a l’hora de fer una cuina responsable, passant per la compra de productes de temporada i de proximitat.
També ens donarà consells per evitar comprar en excés i sobre els bons hàbits per emmagatzemar i conservar els aliments, amb l’objectiu final de prevenir el malbaratament a les llars.
A més, l’exposició també fomenta el reciclatge dels residus orgànics.
L’exposició es podrà visitar al Pati de Sant Roc (Institut d’Estudis Vallencs, c/Jaume Huguet 1), dins del següent horari:
-De dilluns a divendres: de 9 a 13 h i de 16 a 20:30 h
-Dissabtes i diumenges: de 12 a 14 h

 

Tallers adreçats a alumnes

Els alumnes de 1r d’ESO dels centres vallencs visitaran l’exposició entre el 7 i l’11 de novembre. Participaran en un taller participatiu dirigit per dos personatges, l’Apro i la Fita, que els introduiran en els conceptes del malbaratament alimentari i la prevenció de residus

Taller participatiu per a adults
Valls millora Tria bé no costa gensEl dissabte 12 de novembre a les 12h es durà a terme un taller participatiu per a adults.
Se sortejaran dues cistelles de productes ecològics entre tots els participants al taller.
El número de places és limitat, de manera que cal inscripció prèvia trucant a l’Institut d’Estudis Vallencs (977 60 06 60).

 

Valls millora Tria bé no costa gens

Al mosquit tigre, ni aigua!

Participa als actes organitzats en el marc de la Setmana de l’Energia 2016

Del 13 al 17 de juny se celebra la Setmana de l’Energia 2016, coincidint amb la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l’estalvi i l’eficiència energètica. Per això, a Valls s’hi han organitzat diversos actes que es duran a terme durant els mesos de maig i juny: tallers a les escoles, xerrades per a adults i una exposició.

Valls millora tria bé no costa gens Per una banda, l’exposició «El vehicle elèctric» es podrà visitar del 24 al 26 de maig al vestíbul de l’Institut Serra de Miramar (plaça del Quarter) en horari escolar. En ella s’expliquen els principals avantatges del vehicle elèctric, tot destacant-ne alguns trets com la seva eficiència energètica, els aspectes mediambientals o els descomptes existents. A més, també es mostren els cotxes i furgonetes elèctrics més venuts durant el 2015.

Per altra banda, s’ha organitzat el taller «Guardians energètics». Es tracta d’una activitat escolar adreçada a infants de 8 a 10 anys. L’objectiu és aconseguir un canvi d’hàbits energètics en l’àmbit domèstic i convertir els nens i nenes en “guardians energètics” de casa seva i protagonistes del guany econòmic que fan els seus pares en estalviar diners. Els tallers es realitzaran a diversos centres escolars que han sol·licitat participar-hi: Col·legi Cor de Maria, Col·legi Claret i CEIP Rocabruna.

Valls millora tria bé no costa gens Finalment, el taller «La factura de la llum, com podem reduir-la?», pretén aconseguir un canvi d’actituds i hàbits en la ciutadania en matèria energètica, a partir d’un exemple d’aplicació directa com és la factura de la llum i adquirir eines per reduir el consum energètic a la llar i estalviar diners. El taller es desenvolupa en un part teòrica per tal de comprendre els aspectes més destacats de la factura elèctrica i una part pràctica per tal d’aplicar els coneixements adquirits i motivar als assistents per revisar la factura elèctrica i reduir els consums energètics a la llar.

Es realitzaran dues edicions d’aquest taller, una el dimecres 25 de maig i l’altra el dimarts 14 de juny, ambdós a la Sala d’Actes de l’Institut d’Estudis Vallencs (carrer Jaume Huguet, 1) a les 19:30 hores. L’activitat té una durada de 90 minuts i es recomana que els assistents portin de casa una factura elèctrica. Per inscriure’s en un dels dos tallers cal trucar al telèfon de l’IEV: 977 600 660.

Valls millora tria bé no costa gens

Valls Millora. Tria bé, no costa gens!