Arxiu de la categoria: Recollida selectiva

Arriben a Valls els nous contenidors per a la recollida de l’oli de cuina usat

Els olis de cuina usats (els més habituals dels quals són el d’oliva, el de gira-sol i els greixos animals, tot i que també se’n fan servir altres com l’oli de coco, de colza, de soja o de palma) són substàncies greixoses que no es barregen amb l’aigua.

Per això, si el llancem per l’aigüera:

-Contribuïm a embussar les canonades ja que l’oli és molt viscós, i dificultem la depuració de l’aigua. També afavoreix que les canonades facin mala olor, ja que l’oli facilita el creixement de bacteris.

-L’oli que arriba als rius crea una capa superficial de greix que hi dificulta la vida, ja que impedeix que l’aigua s’oxigeni.

Contaminem: un litre d’oli contamina fins a 40.000 litres d’aigua, una quantitat que equival al consum anual d’aigua d’una persona al seu domicili.

T’AJUDEM A SEPARAR L’OLI

Anunci_oli

Es calcula que un sol litre d’oli de cuina usat pot contaminar fins a 40.000 litres d’aigua. Per això és molt important que no el llencis a l’aigüera.

Per això t’ajudem a separar-lo i ens adaptem a tu. Vine a l’Ajuntament de Valls (c/Paborde 6) o a l’EMD de Picamoixons (C/ Sant Isidre, 3 – Edifici Ca l’Orga) i et donarem el material que més s’ajusti a les teves necessitats. Podràs escollir entre una d’aquestes opcions:

-Un bidó reutilitzable perquè puguis portar l’oli a la Deixalleria (c/Basters 11). És oberta de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 17 a 20 h, i els dissabtes de 9 a 13 h.

Muntatge adhesiu_bidonet

-O bé un embut que t’ajudarà a guardar l’oli en una ampolla de plàstic. Quan la tinguis plena, tanca bé l’ampolla amb el seu tap original i diposita-la a un dels nous contenidors que hem instal·lat als carrers del municipi.

20220510_120834

ON SÓN ELS NOUS CONTENIDORS?

Dibuix contenidor oli

Els nous contenidors per a l’oli de cuina usat són de color taronja i se situen prop de punts d’interès (poliesportius, escoles, supermercats…), sempre al costat d’una àrea de contenidors ja existent.

Descobreix on és el contenidor més proper a casa teva:

Captura plànol oli vegetal

QUÈ SE’N FA, DE L’OLI RECOLLIT?

Els olis de cuina recollits són portats a un gestor autoritzat de residus que s’encarrega de reciclar-los. Els usos més habituals són l’obtenció de biodièsel (un combustible ecològic substitutiu del gasoil), glicerina, sabons, pintures i vernissos.

Taxa de residus 2022: si separes la brossa, pagues menys!

Les ordenances fiscals vigents a Valls per a l’any 2022 mantenen els incentius per fomentar la recollida selectiva i la prevenció de residus que es van introduir l’any 2019.

Quins són els motius de la introducció dels incentius?

Tots els residus que no se separen es porten a la incineradora de Sirusa

Per una banda, la gestió de la fracció resta causa un sobrecost econòmic, ja que la incineració està gravada amb un cànon, i també perquè els diferents ajuntaments han de fer front a diverses reformes a la planta incineradora de Sirusa.

En segon lloc, es busca assolir un repartiment més equitatiu dels costos de la recollida i gestió de residus entre els habitatges particulars i les diferents tipologies d’activitats econòmiques.

Per últim, fomentar la prevenció de residus alimentaris i l’obligació de donar compliment als objectius europeus de recollida selectiva. L’any 2025 s’ha d’haver arribat al 55% de recollida selectiva, si bé el 2021 a Valls ens trobem al voltant del 48%. Cal seguir fent esforços per millorar aquesta dada ja que la UE podria imposar sancions als estats membres, i aquests als municipis.

Selectiva 2021

Per tots aquests motius es mantenen els incentius existents a l’ordenança fiscal amb un triple objectiu: fomentar la prevenció de residus, potenciar la recollida selectiva fent que qui separi els residus pagui menys, i fer que qui no separi els residus assumeixi el cost de les seves accions i pagui més.

SI ETS PROPIETARI D’UN HABITATGE O MASIA…

Quins descomptes es poden demanar?

Els propietaris d’habitatges situats en sòl urbà o de construccions en sòl rústic poden demanar els següents descomptes:


Nivell 1: Participació al sistema de recollida selectiva

Si separes els residus a casa i participes a la recollida selectiva, pots demanar un descompte del 20% respecte a la tarifa corresponent.

*Caldrà presentar una fotografia on s’hi observin els 5 cubells, bosses o espais destinats a separar els residus (matèria orgànica, envasos lleugers, paper/cartró, vidre i resta) i signar una declaració responsable. La sol·licitud quedarà sotmesa a una possible inspecció.


Nivell 2: ús freqüent de la deixalleria

Si a més del punt anterior també has utilitzat de forma habitual la deixalleria durant l’any anterior, pots demanar un descompte total del 40% respecte a la tarifa corresponent. S’entén com ús habitual haver fet un mínim de 3 aportacions d’almenys 5 Kg cadascuna.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Cal destacar que gràcies a les darreres novetats implantades a la deixalleria, a les sol·licituds presentades l’any 2022 ja no caldrà adjuntar-hi els justificants d’aportació a la deixalleria. L’ajuntament disposa dels certificats en format digital, i es comprovaran els mateixos per a aquells habitatges que ho sol·licitin. PER AIXÒ, ÉS MOLT IMPORTANT MARCAR LA CASELLA D’AQUEST DESCOMPTE A L’HORA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD.


Nivell 3: autocompostatge

Si a més dels dos punts anteriors disposes a casa d’un sistema d’autocompostatge (compostador, vermicompostador, compostatge en piles…) pots demanar un descompte del 50% respecte a la tarifa corresponent.

El compostador ha d’estar a la mateixa finca per a la que es demana el descompte (per exemple, no es pot demanar el descompte de nivell 2 per a un pis i utilitzar el compostador de la masia o d’un familiar per demanar el nivell 3).

*Caldrà presentar una fotografia  on s’hi observi el compostador en funcionament i signar una declaració responsable. La sol·licitud quedarà sotmesa a una possible inspecció.


Com s’ha de demanar el descompte?

La presentació de les sol·licituds ha de realitzar-se durant el mes de febrer de 2022.

Per tal d’evitar riscos sanitaris i per evitar aglomeracions a les oficines d’atenció ciutadana, es prioritza la presentació per mitjans telemàtics:

-A través de la Seu Electrònica (apartat “tràmits – Medi Ambient”). És necessari disposar de certificat digital (idCAT, DNIe, Clave…).

-A través de la nova app de tramitació per al telèfon mòbil “Tramit” (www.valls.cat/apptramit). És necessari disposar del certificat digital idCAT mòbil.

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

Anunci ordenança fiscal residus 2022

SI ETS TITULAR D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA…

Els titulars d’activitats econòmiques generadores de residus comercials o assimilables poden sol·licitar els següents descomptes o exempcions:


Participació en un sistema de prevenció de residus

Els titulars de comerços que generin matèria orgànica (comerços al detall i a l’engròs, bars, restaurants i establiments de catering) també poden demanar un descompte en cas de disposar d’algun sistema que fomenti la prevenció del malbaratament alimentari (per exemple, la donació a entitats socials, formar part de xarxes o apps per canalitzar els excedents alimentaris, etc).

La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la de la Seu Electrònica (apartat “tràmits – Medi Ambient”). És necessari disposar de signatura digital (idCAT, DNIe, Clave…).

La sol·licitud s’ha de presentar durant el mes de febrer de 2022.

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.


Exempció per a activitats que gestionin tots els residus comercials mitjançant gestors de residus

Per últim, aquelles activitats que puguin acreditar que gestionen tots els seus residus comercials o assimilables (cartró, envasos lleugers, matèria orgànica, palets de fusta, restes de neteja, fluorescents, tòner, etc) a través de gestors autoritzats de residus, poden demanar l’exempció del pagament de la taxa .

Caldrà adjuntar a la sol·licitud el contracte signat amb un o més gestors de residus autoritzats que acrediti que es gestionen per aquesta via tots els residus comercials o assimilables, o bé certificats emesos pels gestors que acreditin aquesta gestió.

No és necessari acreditar la gestió dels residus de tipologia industrial, ja que aquests residus no són objecte de la taxa de residus.

La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través de la de la Seu Electrònica (apartat “tràmits – Medi Ambient”). És necessari disposar de signatura digital (idCAT, DNIe, Clave…).

La sol·licitud s’ha de presentar durant el mes de febrer de 2022.

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

MÉS INFORMACIÓ

Fulletó informatiu descomptes taxa residus 2022

Ordenança Fiscal 11 – Taxa per la recollida i gestió de residus.

Punt Net de Valls: nova imatge i millores en el funcionament de la deixalleria

La Deixalleria de Valls estrena nova imatge, que serà aplicada de forma integral a tota la retolació de la instal·lació.

Amb el concepte “Punt Net de Valls” es vol deixar enrere la percepció tradicional d’aquesta instal·lació com un espai allunyat de la ciutat i destinat únicament a la recollida de residus.

Lluny d’això, s’ha habilitat l’Espai R, una zona reservada específicament per a la prevenció de residus mitjançant la seva reutilització:

El “Banc d’articles reutiltzables” és un espai tancat destinat a emmagatzemar en millors condicions els materials directament reutilitzables (aquells que arriben en bones condicions i que poden ser utilitzats de forma directa per altres persones).

Aquests materials són destinats a persones amb necessitats a través de Caritas, Creu Roja i Serveis Socials. Aquells materials que no tenen sortida en un termini raonable (aproximadament 3 mesos) acaben sent oferts a la població en general a través de “La Recicleria Digital“.

S’introdueix la reparació com a forma de reutilització

Per altra banda, l’Espai Repara es destina a emmagatzemar aquells materials que poden ser reutilitzats però que abans necessiten algun tipus de reparació (fusteria, pintura, soldadura…).

Aquestes tasques de reparació seran realitzades per entitats d’integració social.

Millores al sistema informàtic

També ha entrat en funcionament el nou sistema d’identificació d’usuaris i generació de certificats:

-A través de l’app Tramit l’usuari pot informar amb antelació de la seva entrada a la deixalleria. D’aquesta forma, les seves dades identificatives ja es trobaran precarregades al sistema informàtic i s’agilitzarà l’entrada a la instal·lació.

-Ja no es donen justificants en paper de les aportacions a la deixalleria. En comptes d’això, es genera un certificat digital que queda emmagatzemat al sistema informàtic de l’ajuntament. L’usuari rebrà un justificant per SMS i/o correu electrònic.

S’agilitza el tràmit per a la sol·licitud de descomptes a la taxa de residus

A través de l’app Tràmit o de la Seu Electrònica es podran seguir sol·licitant els descomptes a la taxa de residus. L’avantatge d’utilitzar els canals digitals és que s’estalvien acumulacions de persones a l’OAC i que es pot tramitar còmodament, des de casa, i a l’hora que es vulgui.

Com a novetat destacada, l’any 2022 els usuaris ja no hauran de presentar els justificants de les aportacions fetes a la deixalleria. Serà l’ajuntament qui comprovarà l’existència dels certificats digitals als seus sistemes informàtics, però només per a aquells habitatges que ho sol·licitin expressament.

Altres millores

A més de les millores esmentades, també s’ha augmentat la superfície coberta disponible (que és necessària per al correcte emmagatzematge dels residus perillosos), i s’han creat parets laterals als coberts per evitar que el vent dispersi els residus més lleugers.

També s’han adquirit diversos contenidors per facilitar la recollida de noves fraccions (com per exemple, les càpsules de cafè), i diversos contenidors equipats amb tendal que eviten que els residus es mullin (com els matalassos) o bé que el vent els escampi (per exemple, el film de plàstic).

Els RECICLOS arriben a Valls: el primer sistema de reciclatge digital

 

El nou sistema RECICLOS arriba a Valls. Es tracta del primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.

El funcionament és molt senzill:

1-Registrat a la webapp Reciclos.com

2-Escaneja amb el mòbil el codi de barres d’una llauna o una ampolla de plàstic de begudes

3-Porta els envasos al contenidor groc i escaneja el codi QR que hi trobaràs

4-Acumula RECICLOS i canvia’ls per donacions a projectes socials i per premis que ajuden els comerços locals. A més, també podràs aconseguir RECICLOS si convides els teus contactes a participar-hi.

L’Ajuntament de Valls amplia la xarxa de contenidors per a la recollida de roba i calçat

Ja no tens excuses per llençar la roba i el calçat usats al contenidor gris. Els darrers mesos s’ha ampliat la xarxa de contenidors de la Fundació Humana fins a un total de 32 punts, de manera que pràcticament la totalitat dels habitatges urbans de Valls tenen un contenidor de recollida a menys de 200 m.

Valls millora Tria bé no costa gens recollida roba calçat orgànicaValls millora Tria bé no costa gens recollida roba calçat orgànica

A l’hora de dipositar la roba i calçat al contenidor:

-Fes-ho sempre dins d’una bossa tancada. Si no ho fas, és possible que es perdin parts de la peça (per exemple caputxes o  cinturons), o bé que sigui impossible trobar la parella d’una sabata o d’un guant.

-Diposita la roba en un estat higiènic adient. La teva roba arribarà a una planta on serà destriada manualment per altres persones.

-No llencis altres residus barrejats amb la roba i calçat (per exemple restes de mudances, caixes, etc).

 

Troba el contenidor més proper a casa teva

 

I també tens altres opcions

-Lluita contra l’obsolescència (ja sigui obsolescència tècnica o induïda), un problema que entre molts altres productes també afecta la roba i que fa que generem molts més residus.  Compra roba de qualitat i intenta prioritzar la qualitat per sobre de les modes i dels preus extremadament baixos.

-Si tens roba en bon estat que ja no et serveix,  intenta donar-la a persones (familiars, amics…) a qui els pugui fer servei. No llencis la roba dels nens; busca famílies amb infants de menys edat que la puguin aprofitar.

-També pots portar la roba usada al local de Caritas (Costa del Portal Nou) o bé dipositar-los als contenidors d’altres entitats que trobaràs a Picamoixons (c/Sant Antoni) i al Supermercat Esclat (c/Artesans 91).

 

Què se’n fa, de la roba i el calçat recollits?

La roba i calçat que es dipositen als contenidors específics són portades a una planta de selecció on es classifica en funció de les possibilitats de reutilització.

La roba i calçat que es troben en bon estat són reutilitzats a través d’una xarxa de botigues que ven la roba a un preu molt reduït. els beneficis obtinguts són destinats a projectes de cooperació.

La roba que es troba en pitjor estat no pot ser reutilitzada, però sí que es pot reciclar. Amb ella es poden fabricar, per exemple, draps per a la indústria o per a pintors, feltre, materials aïllants, etc.

Novetats importants a la taxa de residus per al 2020: si separes la brossa, pagues menys!

Les ordenances fiscals recentment aprovades per l’Ajuntament de Valls recullen un seguit de modificacions significatives pel que fa a la Taxa de Residus.

Quins són els motius de la modificació?

Tots els residus que no se separen es porten a la incineradora de Sirusa

Per una banda, la gestió de la fracció resta causa un sobrecost econòmic, ja que la incineració està gravada amb un cànon, i també perquè els diferents ajuntaments han de fer front a diverses reformes a la planta incineradora de Sirusa.

En segon lloc, s’ha buscat fer un repartiment més equitatiu dels costos de la recollida i gestió de residus entre els habitatges particulars i les diferents tipologies d’activitats econòmiques.

Per últim, fomentar la prevenció de residus alimentaris i l’obligació de donar compliment als objectius europeus de recollida selectiva: s’ha d’arribar al 50% l’any 2020. En cas de no complir-se, la UE podrà imposar sancions als estats membres, i aquests als municipis.

 

 

Per tots aquests motius s’ha modificat l’ordenança fiscal amb un triple objectiu: fomentar la prevenció de residus, potenciar la recollida selectiva fent que qui separi els residus pagui menys, i fer que qui no separi els residus assumeixi el cost de les seves accions i pagui més.

 

SI ETS PROPIETARI D’UN HABITATGE O MASIA…

Quins descomptes es poden demanar?

Els propietaris d’habitatges situats en sòl urbà o de construccions en sòl rústic poden demanar els següents descomptes:


Nivell 1: Participació al sistema de recollida selectiva

Si separes els residus a casa i participes a la recollida selectiva, pots demanar un descompte del 20% respecte a la tarifa corresponent.

*Caldrà presentar imatges justificatives i signar una declaració responsable. La sol·licitud quedarà sotmesa a una possible inspecció.


Nivell 2: ús freqüent de la deixalleria

Si a més del punt anterior també has utilitzat de forma habitual la deixalleria durant l’any anterior, pots demanar un descompte total del 40% respecte a la tarifa corresponent.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

*Cal presentar justificants d’haver fet durant l’any 2019 un mínim de 3 aportacions d’almenys 5 Kg cadascuna .


Nivell 3: autocompostatge

Si a més dels dos punts anteriors disposes a casa d’un sistema d’autocompostatge (compostador, vermicompostador, compostatge en piles…) pots demanar un descompte del 50% respecte a la tarifa corresponent.

*Caldrà presentar imatges justificatives i signar una declaració responsable. La sol·licitud quedarà sotmesa a una possible inspecció.


Com s’ha de demanar el descompte?

Pots realitzar el tràmit telemàticament o bé pots descarregar aquesta instància i presentar-la durant el mes de febrer de 2020 a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (Pl. del Blat 1).

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

 

SI ETS TITULAR D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA…

Els titulars d’activitats econòmiques generadores de residus comercials o assimilables poden sol·licitar els següents descomptes o exempcions:


Participació en un sistema de prevenció de residus

Els titulars de comerços que generin matèria orgànica (comerços al detall i a l’engròs, bars, restaurants i establiments de catering) també poden demanar un descompte en cas de disposar d’algun sistema que fomenti la prevenció del malbaratament alimentari (per exemple, la donació a entitats socials, formar part de xarxes o apps per canalitzar els excedents alimentaris, etc).

Pots realitzar el tràmit telemàticament o bé pots descarregar aquesta instància i presentar-la durant el mes de febrer de 2020 a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (Pl. del Blat 1).

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

 


Exempció per a activitats que gestionin tots els residus comercials mitjançant gestors de residus

Per últim, aquelles activitats que puguin acreditar que gestionen tots els seus residus comercials o assimilables a través de gestors autoritzats de residus, poden demanar l’exempció del pagament de la taxa.

Pots realitzar el tràmit telemàticament o bé pots descarregar aquesta instància i presentar-la durant el mes de febrer de 2020 a l’oficina d’Atenció al Ciutadà (Pl. del Blat 1).

No s’acceptaran instàncies presentades fora de termini.

 

MÉS INFORMACIÓ

Fulletó informatiu sobre els descomptes a la taxa de residus per ús habitual de la deixalleria.

Ordenança Fiscal 11 – Taxa per la recollida i gestió de residus.

Deixalleria de Valls

Imatge11_DeixalleriaLa deixalleria és una instal·lació municipal per a la recollida i gestió d’aquells residus que no disposen d’un contenidor al carrer (andròmines, fustes, matalassos, residus especials, palets, plàstics, electrodomèstics, olis vegetals, olis lubricants i de motor, etc).

També s’hi poden dipositar residus que disposen de contenidor al carrer però que s’han generat en grans quantitats (roba, paper i cartró, etc).

On has d’anar?

Deixalleria de Valls
c/Basters 11 – Polígon Industrial de Valls (veure plànol)
Horari: Laborables de 9-13 h i de 17-20 h.
Dissabtes de 9 a 13 h.
Diumenges tancat.
Telèfon: 977 61 41 64

Saps quins residus pots portar-hi?

Residus admissibles

Residus no admissibles

Residus Especials en Petites Quantitats (REPQ):

-Àcids

-Bases

-Comburents

-Dissolvents no halogenats

-Dissolvents halogenats

-Cosmètics

-Reactius de laboratori

-Filtres d’oli

-Olis lubricants

-Olis vegetals contaminats

-Aerosols amb contingut

-Pintures (Sòlids i pastosos)

-Envasos a pressió (bombones, extintors…)

Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (ja siguin sencers o bé les seves parts)

-Aparells de fred/calor (neveres, aire condicionat, estufes…)

-Grans electrodomèstics (rentadores, rentaplats…)

-Televisors i monitors d’ordinador

-Altres electrodomèstics

-Fluorescents i làmpades compactes

-Bateries

Altres residus

-Caixes de plàstic

-CD/DVD

-Coure

-Envasos de fitosanitaris

-Envasos lleugers

-Ferralla

-Fitosanitaris

-Fracció vegetal

-Fusta

-Matalassos d’escuma i de llana

-Oli vegetal

-Palets

-Paper/cartró

-Piles

-Plàstics: caixes de fruita, cadires i taules de jardí, fleixos, polipropilè, film..

-Pneumàtics d’automòbil / motocicleta (en petites quantitats)

-EPS (poliestirè expandit o Porexpan)

-Runa

-Tèxtil i calçat

-Tòner

-Vidre envàs

-Vidre pla / laminat / miralls

-Voluminosos i andròmines

-Radiografies

-Pneumàtics de bicicleta

-Residus barrejats

 

Recollida selectiva: on he de llençar cada residu?

Si tens dubtes a l’hora de llençar els residus, aquesta taula et pot ser útil:

Contenidor

Matèria orgànica

Paper/cartró

Envasos lleugers

Vidre

Resta

Roba i calçat

Color

Marró

Blau

Groc

Verd

Gris

Verd (Humana)

Què hi va?

-Restes de carn i peix

-Restes de fruita i verdura

-Restes d’infusions, marro de cafè i taps de suro

-Paper de cuina i tovallons bruts

-Petites restes de jardineria

-Paper

-Cartró plegat

-Diaris i revistes

-Envasos de plàstic (ampolles, terrines, potets, fleix, suro blanc, etc)

-Envasos de metall (llaunes, taps d’ampolla, etc)

-Brics

-Paper d’alumini

-Ampolles de vidre

-Pots de vidre

-Pols d’escombrar

-Vaixella trencada

-Burilles

-Bolquers i similars

-Excrements d’animals

-Altres residus no reciclables

-Roba

-Calçat

Què no hi va?

-Excrements d’animals

-Grans restes de jardineria

-Mobles, fusta envernissada

-Terra de gat

-Paper d’alumini

-Paper de cuina brut

-Brics

-Qualsevol plàstic que no sigui un envàs domiciliari (film retractilar, caixes fruita, joguines…)

-Ferralla

-Menjar envasat

-Vidre pla i vidre laminat (finestres)

-Ceràmica

-Bombetes i fluorescents

-Qualsevol residu que sigui reciclable

 

Per a altres residus que no tinguin un contenidor al carrer, o bé per a residus en grans quantitats, cal anar a la Deixalleria de Valls (c/Basters 11, és oberta de dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 17 a 20 h, i dissabtes de 9 a 13 h).

 

PLÀNOL DE CONTENIDORS
https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=d9c4d910d2105ff94fa6a7458db1b2cb&3D=false&embed=1


 

RESULTATS DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A VALLS

Tot seguit podeu consultar l’evolució mensual de la recollida selectiva (expressada en quilos):

Gràfic evolució selectiva 10-14

 

També podeu consultar l’evolució (en percentatge) de la recollida selectiva i de la recollida de rebuig:

Gràfic selectiva vs rebuig

Hola Oli – Campanya per fomentar la recollida de l’oli vegetal usat

El departament de medi ambient de l’Ajuntament de Valls ha iniciat la campanya «Hola Oli», l’objectiu de la qual és fomentar la recollida selectiva de l’oli de cuina usat.

Valls millora Tria bé no costa gens

Els olis de cuina usats, ja siguin de fregir, d’amanir o de llaunes de conserva, i sigui quina sigui la seva composició (oli d’oliva, de gira-sol, etc) no s’han de llençar mai per l’aigüera. Si ho fem podem causar embussos a les canonades de casa nostra i dificultem el procés de depuració de l’aigua residual. A més, contaminem l’entorn, ja que un litre d’oli pot arribar a contaminar un milió de litres d’aigua.
En canvi, si recollim l’oli vegetal per separat, aquest es pot reciclar per produir biodièsel o bé productes cosmètics, de manera que reduïm la contaminació de l’entorn.
Per tot això cal guardar els olis vegetals usats en un recipient tancat, i dur-los a un dels punts de recollida habilitats:
-Deixalleria de Valls: c/Basters 11 – Polígon Industrial.
-Vallsgenera (antiga Casa Caritat): Ctra. del Pla 37A.

Valls millora Tria bé no costa gens Valls millora Tria bé no costa gens

Valls millora Tria bé no costa gensPer tal de facilitar la recollida de l’oli a la llar, tots els usuaris de la deixalleria de Valls podran obtenir de forma totalment gratuïta un bidonet per facilitar la recollida selectiva de l’oli.
Es tracta d’un contenidor de 2’2 litres de capacitat i que porta incorporat un embut amb filtre per facilitar la recollida.

El bidonet també es pot demanar a les següents dependències municipals:
OAC (Pl. del Blat 1)
Oficina d’Urbanisme i Medi Ambient (c/Paborde 4-8)

Valls millora Tria bé no costa gensAquelles persones que ho prefereixin poden dipositar l’oli recollit dins d’ampolles o garrafes tancades al contenidor que hi ha habilitat al pati exterior de les instal·lacions de Vallsgenera (antiga Casa Caritat).

 

Més informació sobre la recollida d’oli vegetal usat

 

Descomptes a la taxa de residus per als usuaris habituals de la deixalleria
A més, l’oli vegetal és un dels residus que poden ser portats a la deixalleria per tal d’aconseguir un descompte a la taxa de residus. D’acords amb les ordenances fiscals vigents, aquells usuaris que facin un mínim de 3 aportacions anuals obtindran un 20% de descompte. Si es fan un mínim de 6 aportacions anuals es gaudirà d’un descompte del 25%.
Les aportacions han de ser fetes en dies diferents i amb un pes mínim de 5 Kg, i han de ser de residus que no disposin de contenidors específics a la via pública.

Més informació sobre els descomptes a la taxa de residus