Exposició d’actuacions de prevenció i gestió de residus

Durant la segona Ecofira, que es realitzarà el 18 d’abril, s’organitzarà una exposició per mostrar la tasca que es fa des dels centres educatius en matèria de prevenció i gestió de residus.
Al llarg tot el dia, cada centre disposarà d’un espai on exposar materials diversos que mostrin el treball realitzat en la gestió i la prevenció de residus (per exemple la minimització dels embolcalls de l’esmorzar, l’estalvi de paper, el compostatge, la recollida selectiva, etc.).
A més, a l’exposició de cada centre hi haurà un horari de visites comentades pels mateixos alumnes.

%d bloggers like this: